Vilkår og betingelser

FuelBox AS

Indholdsfortegnelse:

 1. Aftalen
 2. Parterne
 3. Priser
 4. Aftale
 5. Ordrebekræftelse
 6. Betaling
 7. Levering
 8. Risikoen for varerne
 9. Fortrydelsesret
 10. Undersøgelse af varen
 11. Reklamation på grund af fejl og mangler og reklamationsfrist
 12. Købers rettigheder ved forsinkelse
 13. Købers rettigheder ved mangler
 14. Sælgers rettigheder i forbindelse med købers misligholdelse af aftalen
 15. Garanti
 16. Behandling af personoplysninger
 17. Konfliktløsning

Indledning:

Dette køb er underlagt standardsalgsbetingelserne for forbrugerkøb af varer over internettet gældende i Norge. I relation til forbrugerkøb betyder dette salg af produkter til en forbruger, der ikke foretager handel som del af en forretningsaktivitet, og når sælger handler som en forretningsaktivitet ved salg af varer over internettet. Forbrugerkøb over internettet er hovedsagelig underlagt den norske lovgivning og EU-lovgivningen om internethandel. Aftalens vilkår skal ikke forstås som en begrænsning af de lovbestemte rettigheder, men fremsætter parternes vigtigste rettigheder og forpligtelser for denne handel. Sælger kan vælge at tilbyde køber bedre vilkår end dem, der er angivet i disse salgsbetingelser. I tilfælde, hvor aftalen ikke umiddelbart anviser løsningen på et problem, skal aftalen suppleres med relevante lovbestemmelser.

De produkter, der sælges i henhold til nærværende aftale, er beskyttet af den norske lov om ophavsret af 12. maj 1961.  Kopier og duplikering af produktet er forbudt, medmindre det udtrykkeligt godkendes skriftligt af FuelBox AS.

 1. Aftalen

Aftalen mellem køber og sælger indgås på grundlag af de oplysninger, som sælger giver om købet i webshoppen (herunder oplysninger om varens art, mængde, kvalitet, andre karakteristika, pris og leveringsbetingelser), og en eventuel direkte korrespondance mellem parterne (f.eks. e-mail) samt nærværende salgsbetingelser.

Hvis der er modsætning mellem de oplysninger, som sælger har givet om købet i webshoppen, den direkte korrespondance mellem parterne og vilkårene og betingelserne for salg, har den direkte korrespondance mellem parterne og oplysningerne givet i webshoppen forrang for salgsbetingelserne, såfremt dette ikke er i modstrid med bindende lovgivning.

 1. Parterne

Sælger: FuelBox AS, et selskab, der opererer i henhold til norsk lovgivning

Kontaktadresse: Bispevegen 4, 4344 Bryne, Norge

E-mail: post@fuelboxworld.com

Telefonnummer: +47 957 58 739

Organisationsnummer: NO927 868 202MOMS

Køber er den person, der opretter og accepterer webordren.

 1. Priser

Priserne, som er angivet i webshoppen, inkluderer salgsmoms/moms. Du kan vælge at købe i EUR eller USD. Information om de samlede omkostninger, køber skal betale, herunder alle skatter (moms, told osv.) og leveringsomkostninger (fragt, porto, fakturagebyr, emballage osv.) samt specifikationen af de individuelle elementer i den samlede pris, oplyses i webshoppen, før købet foretages på betalingssiden.

Vareleverancer til Svalbard eller Jan Mayen vil blive solgt uden tillæg af moms. Hvis du køber produkter til levering i lande uden for EU, herunder Storbritannien, er lokal moms og skatter ikke inkluderet, og modtageren skal betale de lokale toldafgifter.

 1. Aftale

Aftalen er bindende for begge parter, når købers ordre er modtaget af sælger. En part er ikke bundet af aftalen, hvis der er en slåfejl i sælgers tilbud i webshoppen eller ordrebekræftelsen, og den anden part indså eller burde have indset, at der er begået en fejl.

 1. Ordrebekræftelse

Når sælger har modtaget købers indkøbsordre, skal sælger uden unødig forsinkelse bekræfte ordren ved at sende en ordrebekræftelse til køber. Ordrebekræftelsen sendes til den e-mailadresse, som køber har givet ved onlinebestillingen.

Det anbefales, at køber kontrollerer ordrebekræftelsen sammen med indkøbsordren, hvad angår mængde, varetype, pris osv. Hvis der er uoverensstemmelse mellem ordren og købsordrebekræftelsen, skal køber kontakte sælger hurtigst muligt. Hvis ordrebekræftelsen ikke modtages af køber, skal spamfilteret kontrolleres, eller køber skal kontakte sælger for at modtage den.

 1. Betaling

Alle priser er i den valuta, der er valgt i webshoppen. Hvis du bestiller produkterne til et sted i EU, Norge, Danmark og Sverige, er moms og andre relevante skatter inkluderet i priserne på produkter og forsendelse.

Hvis du køber produkter fra lande uden for EU og Norge, er alle priser eksklusive moms og lokale skatter, og toldafgifter kan pålægges under import.

Sælger vil kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den sendes fra sælger til køber. Hvis køber bruger kreditkort eller hævekort til betaling, kan sælger reservere købsprisen på kortet i op til 4 dage fra ordren blev afgivet. Se den norske lov af 19. juni 1969 nr. 66 om moms, §16.

Et kreditkort er et betalingskort, hvor afregningen af køb sker, når kreditkortudbyderen (kreditkortselskabet) sender fakturaen til kortindehaveren med krav om betaling, efter at købet er foretaget. Et hævekort er et betalingskort, der er knyttet til en indlånskonto. Brug af kortet betyder, at beløbet vil blive hævet på brugerens konto med det samme og blive overført til modtagerens konto. Ved betaling med et kreditkort gælder loven om kreditkøb. Hvis sælger tilbyder en løsning med købsfaktura, sendes fakturaen til køber ved forsendelse af varen.

Fristen for rettidig betaling bør angives til mindst 14 dage, fra køber modtager forsendelsen. Har sælger særlige behov for at kræve forudbetaling fra køber, f.eks. ved køb, der skal produceres, kan sælger kræve forudbetaling. Købere under 18 år kan kun betale direkte ved sælgers levering af varen eller kontant ved tilvejebringelse af varen, da personer under 18 år ikke har lov til at stifte gæld.

 1. Levering

Levering af varen fra sælger til køber sker på den måde, på det sted og på det tidspunkt, der er angivet i onlinekøbsløsningen i webshoppen. Køber er ansvarlig for at angive korrekt leveringsadresse, mobiltelefonnummer og e-mailadresse. Hvis køber fremsender forkerte oplysninger, så varen sendes til det forkerte sted, vil køber blive opkrævet nye forsendelsesomkostninger.

Leveringsomkostningerne og den forventede leveringstid angives i ordreløsningen. Det estimerede leveringstidspunkt er 2-5 dage fra ordrebekræftelsen afhængigt af leveringsadressen. I tilfælde, hvor produktet bestilles til en fjernplacering, kan leveringstiden være længere.

FuelBox praktiserer to former for levering ved salg uden for Norge, Sverige og Danmark; Levering til privatadresse og levering til forretningsadresse.

Ved levering til privatadressen vil varen blive leveret til en hjemmeadresse, og køber skal arrangere sig, så han/hun kan modtage den købte vare. Oplysninger om leveringstid vil blive sendt via e-mail og/eller sms til den e-mailadresse/det telefonnummer, der er angivet i indkøbsordren. Køber er ansvarlig for at give korrekte oplysninger.

Ved levering til forretningsadressen vil varen blive leveret til en forretningsadresse, hvor det forventes, at køber eller dennes repræsentant vil være i stand til at modtage varen, og køber skal træffe foranstaltninger, der sikrer, at den købte vare kan modtages. Oplysninger om leveringstid vil blive sendt via e-mail og/eller sms til den e-mailadresse/det telefonnummer, der er angivet i indkøbsordren. Køber er ansvarlig for at give korrekte oplysninger.

Leveringsomkostningerne fremgår af ordrebekræftelsen. Omkostningerne afhænger af antallet af bestilte produkter, leveringssted og leveringstype. Leveringstype kan vælges af køber, og omkostningerne forbundet med den valgte leveringstype skal specificeres.

Hvis leveringstiden ikke fremgår af ordrebekræftelsen eller angives ved betaling, skal sælger levere varen til køber inden for en rimelig tid og senest 30 dage efter, at kunden har foretaget købet. Hvis sælger er ansvarlig for at sende varerne til køber, er sælger ansvarlig for forsendelse til den endelige destination på en passende måde og i henhold til de almindelige vilkår for en sådan transport. Destinationen er købers adresse eller et afhentningssted i nærheden af køber, medmindre andet specifikt er aftalt mellem parterne. I tilfælde, hvor varen sendes til afhentningsstedet, og køber ikke afhenter varen, før den returneres fra afhentningsstedet, vil køber blive opkrævet forsendelsesomkostninger for en erstatningsordre. Hvis køber ønsker at fortryde købet, vil sælger af køber opkræve omkostninger for den udgående forsendelse og omkostninger for returnering af forsendelsen.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen overgår til køber, når varen gøres tilgængelig for køber i henhold til nærværende aftale. Hvis leveringstidspunktet er passeret, og køber undlader at modtage en vare, der er gjort tilgængelig for ham/hende eller stillet til hans/hendes rådighed i henhold til aftalen, bærer køber risikoen for tab eller skader, der er forårsaget af selve varens karakteristika.

 1. Fortrydelsesret

Køber kan fortryde købet i henhold til det norske direktiv om forbrugerrettigheder. En ret til at fortryde købet indebærer, at køber uden grund kan returnere varen til sælger, selv om varen ikke er mangelfuld, og selv om varen endnu ikke er leveret. Køber skal meddele sælger, at køber ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, inden for 14 dage efter at have modtaget varen samt oplysningerne om fortrydelsesret og fortrydelsesformularen. Fortrydelsesformularen er vedhæftet ordrebekræftelsen. Hvis køber modtager fortrydelsesformularen og oplysningerne om fortrydelsesret på en senere dato end ved levering af varen, starter fristen fra den dato, hvor køber modtager fortrydelsesformularen og oplysningerne om fortrydelsesret. Hvis køber ikke har modtaget tilstrækkelige oplysninger eller nogen fortrydelsesformular, løber fristen i 3 måneder efter modtagelsen af varen. Hvis køber ikke har modtaget oplysninger om fortrydelsesret overhovedet, kan fristen forlænges til 12 måneder.

Information fra køber til sælger om brug af fortrydelsesretten skal af hensyn til dokumentation være skriftlig (fortrydelsesformular, e-mail eller brev) og skal indeholde oplysninger om, hvordan køber vil returnere varen til sælger.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varen returneres til sælger inden for en rimelig frist. Sælger er forpligtet til at refundere hele købsprisen til køber inden for 14 dage fra den dag, hvor sælger modtager varen eller modtager forsendelsesmeddelelsen, eller hvor varen stilles til sælgers rådighed. Sælger kan ikke fastsætte gebyrer for købers brug af fortrydelsesformularen, men sælger vil kræve, at køber betaler omkostningerne for returforsendelsen. Køber kan undersøge produktet, før han eller hun fortryder købet. Varen skal være i en sådan stand, når den returneres til sælger, at den i realiteten er i samme stand og antal, som den var i, da køber modtog den. Køber skal sende varen tilbage til sælger i den originale emballage eller bruge lignende emballage, der sikrer produktet mod skader under returforsendelsen. Hvis produktet er beskadiget på grund af købers forhold, kan sælger refundere dele af produktværdien eller helt undlade at refundere produktværdien. Køber kan ikke fortryde køb af varer, der forringes hurtigt, varer, der i deres natur ikke kan tilbageleveres, eller lyd- og videooptagelser (herunder cd’er, dvd’er) eller computersoftware, hvor forseglingen er brudt. Sidstnævnte undtagelse gælder kun, hvis sælger på forseglingen tydeligt har informeret om vilkårene for, at fortrydelsesretten ikke gælder.

 1. Undersøgelse af varen

Når køber modtager varen, anbefales det, at han eller hun i rimeligt omfang undersøger, om varen er i overensstemmelse med ordren, om den er blevet beskadiget under transporten, eller om den på anden måde har skader eller mangler. Hvis varen ikke er i overensstemmelse med indkøbsordren eller har skader eller mangler, skal køber underrette sælger i henhold til punkt 11 i nærværende vilkår.

 1. Reklamation på grund af fejl og mangler og reklamationsfrist

Hvis varen er mangelfuld, skal køber inden for en rimelig frist efter, at han eller hun har opdaget manglen, underrette sælger om, at køber ønsker at bruge sin ret til at reklamere over en fejl eller mangel. Fristen kan aldrig være kortere end to måneder fra det tidspunkt, hvor forbrugeren opdagede fejlen eller manglen. Returnering af og reklamation over en mangelfuld vare skal ske senest to år efter, at køber fik rådighed over varen.

Reklamation vedrørende leveringstidspunktet skal rettes til sælger inden for en rimelig tid efter, at det angivne leveringstidspunkt er passeret, og varen ikke er modtaget. Hvis varen betales med kreditkort, kan køber også vælge at klage og sende en reklamation direkte til kreditgiveren (kreditkortselskabet). En reklamation til sælger eller kreditgiver skal være skriftlig (e-mail eller brev).

 1. Købers rettigheder ved forsinkelse

Hvis sælger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber tilbageholde betalingen, kræve levering, opsige aftalen og kræve erstatning fra sælger.

Hvis sælger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan køber fastholde købet og fastsætte en rimelig forlængelse af fristen for sælgers opfyldelse af leveringen. Køber kan dog ikke gøre krav på opfyldelse, hvis der er en hindring, som sælger ikke kan overvinde, eller hvis opfyldelsen vil medføre en så stor ulempe eller så store omkostninger for sælger, at det står i væsentligt misforhold til købers interesse i, at sælger opfylder leveringen. Hvis en hindring bliver irrelevant inden for en rimelig frist, kan køber kræve opfyldelse af leveringen.

Annullering: Køber kan opsige aftalen med sælger, hvis forsinkelsen er væsentlig, eller hvis sælger ikke leverer varen inden for den fristforlængelse, køber har fastsat for opfyldelsen. Køber kan ikke opsige aftalen i den forlængede leveringstid, medmindre sælger har erklæret, at han eller hun ikke vil overholde leveringstiden inden for den forlængede frist.

Ansvar: Køber kan endvidere kræve erstatning for tab, han eller hun måtte lide som følge af forsinkelsen fra sælgers side. Køber skal anmelde kravet til sælger i overensstemmelse med punkt 11 i nærværende vilkår og betingelser.

 1. Købers rettigheder ved mangler

Hvis varen har en mangel, og dette ikke skyldes køber eller forhold på købers side, kan køber i henhold til kapitel 6 i den norske lov om forbrugerrettigheder alt efter omstændighederne tilbageholde betaling, vælge mellem korrektion og ombytning, kræve en prisnedsættelse, kræve aftalen opsagt og kræve erstatning fra sælger.

Korrektion eller ombytning: Hvis varen har en mangel, kan køber kræve, at sælger korrigerer varen eller leverer en ny vare. Sælger kan gøre indsigelse mod købers krav, hvis opfyldelse af kravet er umuligt eller påfører sælger en urimelig udgift. Sælger skal foretage korrektionen eller ombytningen inden for rimelig tid. Korrektion eller ombytning vil blive foretaget gratis for køber, uden risiko for omkostninger for køber og uden væsentlig gene for køber. Sælger må ikke gøre mere end to forsøg på at foretage korrektion eller ombytning for samme mangel, medmindre der er særlige grunde, som gør den ekstra indsats rimelig. Selvom køber ikke kræver korrektion eller omlevering, kan sælger tilbyde korrektion eller ombytning, hvis dette kan gøres uden urimelig forsinkelse. Hvis sælger sørger for en sådan korrektion eller ombytning, kan køber ikke kræve en prisnedsættelse eller opsigelse af aftalen.

Prisnedsættelse: Hvis manglen ikke korrigeres, eller hvis der ikke foretages omlevering, kan køber kræve en proportional prisnedsættelse.

Opsigelse: I stedet for prisnedsættelse kan køber opsige aftalen, medmindre manglen er uvæsentlig.

Kompensation: Køber kan også kræve erstatning for et direkte økonomisk tab, som han eller hun måtte lide som følge af en mangel ved produktet. Køber skal underrette sælger gennem en reklamation i overensstemmelse med punkt 11 i nærværende vilkår og betingelser. Betingelserne for at reklamere over en mangel gælder ud over og uafhængigt af de vilkår, der gælder for retten til at annullere, og eventuelle garantier fastsat af sælger.

 1. Sælgers rettigheder i forbindelse med købers misligholdelse af aftalen

Hvis køber ikke betaler eller opfylder de øvrige vilkår i nærværende vilkår og betingelser, og dette ikke skyldes sælger eller forhold på sælgers side, kan sælger tilbageholde produktet, kræve opfyldelse af aftalen og kræve, at aftalen opsiges samt kræve erstatning fra køber. Sælger kan i henhold til kapitel 9 i den norske lov om forbrugerrettigheder alt efter omstændighederne opkræve renter som følge af forsinkede betalinger, inkassogebyrer og gebyr for ikke-forudbetalte uafhentede varer.

Opfyldelse: Hvis køber ikke betaler, kan sælger fastholde købet og kræve, at køber betaler købsprisen (opfyldelse). Hvis varen ikke leveres, mister sælger sin ret til at reklamere, hvis han/hun forsinker fremsættelsen af reklamationen urimeligt længe.

Opsigelse: Sælger kan opsige aftalen som følge af væsentlig betalingsmisligholdelse eller væsentlig misligholdelse af vilkår fra købers side. Sælger kan ikke opsige aftalen, efter at det skyldige beløb er betalt. Sælger kan også opsige aftalen, hvis køber ikke betaler inden for en rimelig af sælger udsat forfaldsdato. Sælger kan ikke opsige aftalen før den udsatte forfaldsdato, medmindre køber har angivet, at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Sælger kan kræve erstatning af køber for økonomisk tab, han eller hun måtte lide som følge af misligholdelse af aftalen fra købers side, jf. §46 i den norske lov om forbrugerrettigheder.

Rentesatser for forsinket betaling/inkassogebyr: Hvis køber ikke betaler varens pris i henhold til aftalen, kan sælger opkræve renter på produktprisen i henhold til loven om renter ved forsinket betaling. Hvis et krav ikke betales, kan køber efter forudgående varsel sendes til inkasso, og køber kan derefter holdes ansvarlig for gebyrerne i henhold til loven om inkassovirksomhed og anden inddrivelse af forfaldne betalinger.

Gebyr for uafhentede ikke-forudbetalte varer: Hvis køber undlader at afhente de ubetalte produkter, kan sælger opkræve et gebyr på mindst NOK 105 x 2 af køber for distribution og returforsendelse i tilfælde, hvor køber vælger at hæve købet. Hvis køber ønsker, at varen skal sendes tilbage, skal køber bære de nye forsendelsesomkostninger. Gebyret skal fastsættes til et maksimum for at dække sælgers faktiske omkostninger til levering af produktet til køber. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år.

 1. Garanti

Den garanti, der ydes af sælger eller producenten, giver køber rettigheder ud over de rettigheder, køber allerede har i henhold til gældende norsk lov. En garanti indebærer ingen begrænsninger i købers ret til at reklamere og krav ved forsinkelser eller mangler i henhold til punkt 12 og 13 i disse vilkår og betingelser.

 1. Behandling af personoplysninger

Medmindre køber accepterer andet, kan sælger kun indsamle og gemme de personoplysninger, der er nødvendige for, at sælger kan opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Forpligtelserne i henhold til aftalen betyder information og kommunikation i forbindelse med betaling, fremsendelse af produktet, opfølgning og sikring af korrekt brug af produktet samt opfølgning på reklamationer, spørgsmål og generel kundesupport. Personoplysninger tilhørende en køber på under 15 år kan ikke indsamles, medmindre sælger har modtaget forældrenes eller værgernes samtykke. Købers personoplysninger bør kun videregives til andre, hvis de er nødvendige for sælger for at kunne opfylde denne aftale med køber eller i tilfælde af en juridisk sag. Sælger kan kun få oplyst købers CPR-nummer, hvis det er faktuelt nødvendigt med henblik på at foretage sikker identifikation, og en sådan indsamling er påkrævet.

Hvis sælger ønsker at bruge købers personoplysninger til andre formål, som f.eks. at sende køber reklamer eller information ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde aftalen, skal sælger indhente købers samtykke ved indgåelsen af nærværende aftale. Sælger skal give køber information om, hvad personoplysningerne skal bruges til, og hvem der skal bruge personoplysningerne. Købers samtykke skal være frivilligt og skal gives ved en aktiv handling, f.eks. ved at afkrydse en acceptboks. Køber skal nemt kunne kontakte sælger via telefon eller e-mail, hvis han eller hun har spørgsmål vedrørende sælgers brug af personoplysningerne, eller hvis han eller hun anmoder om, at sælger sletter eller ændrer personoplysningerne.

Se også FuelBox AS’ privatlivspolitik.

 1. Konfliktløsning

Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Køber kan kontakte det norske forbrugerråd for at få hjælp i enhver tvist med sælger. Hvis det ikke er muligt at nå en mindelig løsning efter mægling i det norske forbrugerråd, kan parterne skriftligt anmode om, at forbrugerrådet indbringer tvisten for forbrugertvistudvalget. Forbrugertvistudvalgets afgørelse kan håndhæves juridisk fire uger efter offentliggørelsen. Inden afgørelsen kan håndhæves juridisk, kan parterne ved at indgive en stævning til forbrugertvistudvalget indbringe afgørelsen for byretten i Stavanger i Norge. Se norsk lov af 28. april 1978 nr. 18 om håndtering af forbrugertvister.

tilbage