FuelBox BARNESKOLE (norsk)
FuelBox BARNESKOLE er en boks for å skape et godt klasse -og læringsmiljø på barneskolen. Boksen inneholder 170 åpne spørsmål innen temaer som elevene kan ha nytte og glede av å samtale med hverandre om, eller sammen med voksne på skolen, for å utvikle seg selv og relasjoner seg imellom.
Interessert i å få denne FuelBox på dansk?

Kontakt os

Yderligere information

Vægt 0.55 kg
Hvordan ønsker du at andre skal beskrive deg?
Hva er det fineste du har gjort for noen andre?
Hva er den beste oppfinnelsen vi har?
Hvordan tror du det er å være lærer i vår klasse?
Hvordan er alle mennesker like?
Hva tror du må være det vanskeligste med å være flyktning i Norge?
Hva liker du best med stedet du bor?
Hva ville du ha gjort dersom du var lærer for en dag?
Hva vil det si å være modig?
Hvordan er det for deg å si unnskyld?
Trekk et kort
Trekk et kort til

FuelBox BARNESKOLE er en boks for å skape et godt klasse -og læringsmiljø på barneskolen. Boksen inneholder 170 åpne spørsmål innen temaer som elevene kan ha nytte og glede av å samtale med hverandre om, eller sammen med voksne på skolen, for å utvikle seg selv og relasjoner seg imellom. FuelBox er også et godt verktøy for å trene på kommunikasjon.

Med utgangspunkt i den nye overordnede del av læreplanen vil FuelBox BARNESKOLE være et verktøy for å få elevene til å reflektere og kommunisere rundt identitet, relasjoner, verdier og følelser spesielt i forhold til klassen og skolen, men også i forhold til samfunnet i sin helhet.

Ignite curiosity. Spark connections.

Boksen skal først og fremst være en katalysator for utvikling av relasjoner i klassen gjennom å skape psykologisk trygghet, engasjement, latter og samhold. FuelBox BARNESKOLE er utviklet av Fuel It AS i et samarbeid med lærere og sosiallærere fra Rosseland skule og Bryne skule .

Kategorier i FuelBox BARNESKOLE

  • Meg
  • Meg og andre
  • Klassen vår
  • Følelser
  • Undring
  • Tanker og drømmer
  • Samfunnet vårt
  • Litt av hvert
  • Noe for de yngste
  • Noe for de eldste

FuelGuide

Vi har utviklet en FuelGuide for dere med gode tips og råd for implementering og fasilitering

Last ned gratis

tilbage