FuelBox
– mere end en samtalestarter

Det var de gode samtaler, der gjorde, at de fandt hinanden. I løbet af de første år fik deres naturlige nysgerrighed på hinanden dem til at sidde oppe og snakke i timevis. De snakkede om alt! Så kom barn nummer tre og fire, og hun lagde mærke til, at de gode samtaler blev erstattet af at ligge trætte på sofaen foran tv’et med hver sin telefon i hånden.

Hun savnede deres samtaler. Hvordan de havde fået dem til at grine og lære ny ting om hinanden – hvordan de skabte et helt særligt nærvær.
Hun fandt det vanskeligt at finde på nye spørgsmål og fandt det endda svært at stille spørgsmål hun virkelig ønskede at stille for at sætte gang i de samtaler hun eller de virkelig havde behov for.

Hun savnede deres samtaler. Hvordan de havde fået dem til at grine og lære ny ting om hinanden – hvordan de skabte et helt særligt nærvær…

Hun begyndte at skrive spørgsmål ned, efterhånden som de kom til hende på alle tider af døgnet, og hun samlede disse spørgsmål i en kuvert. Kuverten var helt fyldt op, da hun en aften, sammen med en flaske vin, præsenterede den for sin mand. De begyndte at trække vilkårlige kort ud af kuverten og endte med at snakke i timevis, akkurat som de gjorde i de første år sammen. Hun forstod med det samme, at hun havde fat i noget her, som andre kunne få glæde af og måske også drage nytte af.


Hun besluttede sig for med det samme at afslutte jobbet som lærer og gå i gang med at udforske, hvordan hun kunne bringe disse gode samtaler ud i verden. Et år senere i november 2013 blev FuelBox PAR lanceret. Denne blev hurtigt en succes i hendes hjemland Norge.

Et år senere i november 2013 blev FuelBox PAR lanceret. Denne blev hurtigt en succes i hendes hjemland Norge

Fra hendes mangeårige erfaring i at arbejde med udvikling af mennesker i medicinalbranchen forstod iværksætteren af FuelBox – Den gode samtale på boks, Berta Lende Røed – at det ikke bare er i parforhold, vi har behov for at føle os set, hørt og værdsat, og at vi virkelig hører til, men at dette er et grundlæggende behov, som vi har i alle de sammenhænge, vort liv udspiller sig i, hjemme, i skolen og ikke mindst på arbejdet.

Vi har behov for at føle os set, hørt, værdsat,
og at vi virkelig hører til. 

Det, som startede med, at hun savnede gode samtaler med sin mand, har nu, fem år senere, udviklet sig til mange forskellige versioner af FuelBox, som findes i tusindvis af hjem, skoler, institutioner, hoteller og arbejdspladser i flere lande.

Berta  og hendes partner Tonje Flack er på en mission hvor de vil “fuel the world” med gode samtaler.

Alle mennesker har et grundlæggende behov for at blive set, hørt og værdsat. Fra hjerneforskning ved vi, at det at dele med hinanden ansigt til ansigt overgår alt andet, når det gælder om at udvikle stærke relationer til andre.
På arbejdspladsen er disse relationer afgørende for at skabe den grundlæggende tryghed, som er nødvendig i teams, hvor der præsteres på et højt niveau og for at innovation forekommer. På skolerne skal den samme dynamik være til stede, for at vore børn kan lære og trives.

I vores personlige liv er de relationer,vi har til andre, selve grundlaget for vor eksistens. Det er relationerne, som giver vort liv mening.
At dele personlige historier med hinanden skaber nærvær, forståelse, tolerance, respekt, tillid, samhørighed – ja til og med kærlighed! Og er der noget vi behøver mere af i verden; i vores hjem, på skoler og arbejdspladser, så erdet relationer og stærke parforhold!

tilbage